Türkçe Dersi Kaynak Sitesi - İpuçları
   
KONULAR
  Ana Sayfa
  Ses Bilgisi
  Yazım Kuralları
  Noktalama
  Anlam Bilgisi
  Söz Öbekleri
  Deyimler Atasözleri
  Tümcede Anlam
  Paragraf
  Sözcükte Yapı
  Adlar
  Ad Tamlamaları
  Sıfatlar (Ön Adlar)
  Sıfat Tamlaması
  Zamir (Adıl)
  Zarf (Belirteç)
  Edat-Bağlaç-Ünlem
  Fiil (Eylem)
  Fiil Çatısı
  Cümlenin Ögeleri
  Anlatım Bozukluğu
  Edebiyat Bilgileri
  İpuçları
  Tarama Testleri
  Ar-hez Tanıtım
  Ziyaretçi defteri

Duyuru Panosu
Bilgisayara kurulabilen ve CDden çalışan iki ayrı türü olan Türkçe Dersi Destek ve Sınavlara Hazırlık Programı için Tel: 0545 899 63 24 MSN: turkceci1@windowslive.com ve b.sirkeci@hotmail.com

                                  NE SORULURSA NEYE BAKILIR ?
          


1.
Sözcüğün  yapısı   sorulursa  basit  mi ,türemiş  mi, bileşik mi olduğuna bak.
2.Sözcüğün görevi sorulursa  sözcük türüne bak.İsim mi, sıfat mı, zamir mi, fiil mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı,ünlem mi?
3.Sözcüğün  türü belirtilip de görevi sorulursa    sözcüğün öğelik  görevine (hangi öğe olduğuna ) bak.
4.Cümlenin yapısı (ya da yargı sayısı) sorulursa   basit cümle mi birleşik cümle mi olduğuna bak. Hepsi bileşik cümle ise   ne  tür  bileşik  cümle  olduğuna   bak.
5.Yüklemin türü (yüklemin sözcük türüne göre cümle)sorulursa    ad (isim)  cümlesi  mi,  eylem  (fiil) cümlesi mi olduğuna bak. (Yüklemin ad soylu mu, eylem soylu mu olduğuna bak)
6.Yüklemin yapısı sorulursa    yüklemi  bul  yüklemin Basit sözcük mü, türemiş sözcük mü, bileşik sözcük mü? olduğuna bak.
7.Yüklemin kuruluşu ya da yapılışı  sorulursa  yüklemi bul, yüklemin ne tür tamlama olduğuna bak.
8.İkilemenin kuruluşu ya da yapılışı sorulursa
ikilemeyi meydana getiren sözcüklere bak(Bu sözcükler aynı sözcüğün tekrarı mı, eş anlamlı mı, yakın anlamlı mı, yansıma mı, yakıştırma mı?...)
9.İkilemenin görevi ya da türü sorulursa  İkilemenin ne tür sözcük olduğuna bak .  (Ad mı, sıfat mı, zarf mı?)
10.Öznesine (ya da özne – yüklem ilişkisine) göre cümle (fiil çatısı )sorulursa  yüklemlerini bul yüklemlerin etken mi, edilgen mi olduğuna bak.
BAŞKASI TARAFINDAN  anlamı
    yoksa    etken çatılı.
   varsa     edilgen çatılıdır.
*Hepsi etken ise(hepsinde gerçek ya da gizli özne varsa)
fiilin  geçişli mi, geçişsiz mi olduğuna bak.
*Hepsi etken geçişli ise oldurgan mı,
 ettirgen mi olduğuna bak.
*Hepsi işteş ise ne tür işteş olduğuna bak
 (Birlikte işteş mi, karşılıklı işteş mi?)
11.Nesnesine göre (ya da nesne – yüklem  ilişkisine göre )
cümle  ( fiil çatısı)  sorulursa   yüklemlerini bul yüklemlerin geçişli fiil mi geçişsiz fiil mi olduğuna bak.
* Ad (isim) cümlelerinde kesinlikle çatı aranmaz.  
* Yüklemi geçişli olduğu halde nesne kullanılmayan  cümleyi sorarsa geçişsiz fiillerin yüklem olduğu cümleleri ele, cevabı geçişlilerde ara.
12. Öğelerinin dizilişine göre (kuruluşuna, yüklemin yerine) göre cümle sorulursa düz cümle mi, devrik cümle mi olduğuna bak. (Yüklem sonda ise düz yani kurallı cümledir, yüklem sonda değilse   devrik cümledir.)
13. Anlamlarına göre cümle sorulursa  olumlu cümle mi olumsuz cümle mi, olduğuna bak.
* Hepsi olumlu ise, ya da hepsi olumsuz ise  soru cümlesi mi, ünlem cümlesi mi olduğuna bak.
14. “Ek” in işlevi ya da görevi sorulursa o “ek”in yapım eki mi çekim eki mi olduğuna bak.   (Bu yazıyı edebiyatogretmeni.net dışında başka bir yerde okuyorsanız bilin ki bu yazı edebiyatogretmeni.net ten alınmıştır.)
* Bütün şıklar yapım eki ise à ne tür yapım eki olduğuna bak. (FFYE, FİYE, İİYE, İFYE)
*Bütün şıklar çekim eki ise  ne tür çekim eki olduğuna bak. (İsim çekim eki, fiil çekim eki…)
15. Fiilin zamanı sorulursa  fiillerin basit zamanlı mı birleşik zamanlı mı olduğuna bak. (Basit zamanlı fiiller tek kip eki alır, birleşik zamanlı fiiller ise iki kip ekini üst üste alır. örn. geziyor : Basit zamanlı; geziyordu: B. z. lı.
16. Kelimenin yapısı sorulursa  basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bak.
*Eğer hepsi türemiş ise  nasıl türediğine bak ( fiilden isim yaparak mı, isimden isim yaparak mı…)
*Eğer hepsi birleşik ise  ne tür birleşik kelime olduğuna bak. ( İsim + fiil mi , fiil + fiil mi … örn: terk etmek: i+f ; yapıver: f+f )
17. Sözcüğün kökü sorulursa à anlamca ilgili , anlamı en küçük parçaya bak.
* Sözcüğün hangi kökten türediği sorulursa > sözcük kökünün isim mi, fiil mi olduğuna bak. örn: “sorguladı”   sözcüğünün kökü “ sor-”    fiilidir.
18. Tamlamanın türü söylenip görevi sorulursa > tamlamayı bul tamlamanın hangi ögeyi oluşturduğuna bak.
20. Ögeleri bulurken önce yüklemi bul.Diğer ögeleri bulmak için bütün soruları  yükleme sor.
* Önce özneyi bul sonra belirtisiz nesneyi ara.
* Sözcük öbeklerinin (ikilemelerin, tamlamaların, deyimlerin, birleşik sözcüklerin) bölünemeyeceğini unutma.
21. Tamlayanı düşmüş ad tamlaması sorulursa   iyelik eki almış sözcük ara. (İyelik eklerini bulurken pratik olarak ismin başına “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” zamirini getiririz. İsmin başına bu zamirlerden birini getirebiliyorsak orada bir iyelik eki var demektir.Sözgelimi “arabam” sözcüğü iyelik eki almıştır ;çünkü “benim arabam” diyebiliyorum.)
22. Ad tamlaması sorulduğunda tamlayanı düşmüş ad tamlamasını, ad tamlaması olarak alma.Tamlayanı düşmüş ad tamlaması sorulmak istenirse soru kökünde belirtilir.
23. “Hangi cümlede zaman kavramı vardır?”   denirse zaman zarfı ara.
24. “Hangi cümlenin yükleminde zaman kavramı vardır?” diye sorulursa yüklemleri bul, kiplerine bak.Haber (bildirme) kiplerinde (di’li geçmiş zaman, miş’li geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zamanda) zaman kavramı vardır.Dilek kiplerinde (gereklilik, istek, dilek-şart ve emir kiplerinde) zaman kavramı yoktur.
25. Ek fiilin (ek eylemin) işlevi ya da görevi sorulursa isme mi, fiile mi geldiğine bak. örn: öğrenciydim  ek fiilin di’li geçmiş zamanı (ek fiil isme geldi)

 

 

 
   
Bugün 35427 ziyaretçi (51686 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=